Pengaplikasian Logo yang Tidak Diperbolehkan


Penggunaan latar belakang juga perlu menjadi perhatian. Tidak diperbolehkan menempatkan logo pada latar belakang warna atau objek yang menjadikan logo tidak terlihat dan terbaca dengan jelas.